Beartas Príobháideachais

Réamhrá
Leis an mBeartas Príobháideachta seo cuirimid ar an eolas tú faoi phróiseáil do shonraí pearsanta agus na héilimh agus na cearta cosanta sonraí atá tú i dteideal a fháil de bhun Airteagal 13 de Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus Treoir 95/46 / CE (GDPR) a aisghairm:
Chun tús a chur le fíric thábhachtach: Ní dhíolfaimid do sheoladh ríomhphoist riamh le 3ú páirtithe - tréimhse. Ní roinnfimid do chuid sonraí ach le 3ú páirtithe a dtoilíonn tú go sainráite leo a roinnt. Glacaimid go dáiríre le do cheart chun príobháideachta agus teastaíonn uainn go mbraitheann tú compordach ag baint úsáide as ár n-ardán (suíomh Gréasáin, aipeanna agus seirbhísí digiteacha eile). Pléann an Polasaí Príobháideachta seo le faisnéis inaitheanta phearsanta (dá ngairtear “Sonraí” thíos) a d’fhéadfadh muid a bhailiú ar ár suíomh. Ní bhaineann an Beartas seo le haonáin eile nach bhfuil againn nó nach bhfuil smacht againn orthu nó daoine nach fostaithe, gníomhairí nó atá inár smacht muid. Tóg am le do thoil chun ár dTéarmaí agus Coinníollacha a léamh.

1. Sonraí a Phróiseáil
Déanann Samarkand Tours, Tashkent, an Úisbéiceastáin do chuid sonraí a phróiseáil
Is é an tUasal Sherzod Eshmuradov an t-oifigeach cosanta sonraí ag Samarkand Tours agus is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis trí ríomhphost ag úsáid príobháideacht@samarkandtours.com
Próiseálann Samarkand Tours do chuid sonraí pearsanta a fhaighimid uait mar chuid dár gcaidreamh gnó. Tá an fhaisnéis agus na sonraí a bhaineann leat riachtanach chun d’ordú / d’áirithint agus seirbhísí breise a bhainistiú.
Cuimsíonn sonraí pearsanta do chuid sonraí pearsanta (m.sh. ainm, seoladh, sonraí teagmhála, náisiúntacht). Ina theannta sin, d’fhéadfadh go n-áireofaí air seo sonraí orduithe / áirithinte (m.sh. orduithe íocaíochta), sonraí ó chomhlíonadh ár n-oibleagáide conartha (m.sh. sonraí árachais), sonraí fógraíochta agus doiciméadaithe (m.sh. taifid bhrabhsálaí), sonraí cláir, íomhá agus sonraí fuaime (m.sh. teileafón taifeadtaí), faisnéis ó do chumarsáid leictreonach linn (m.sh. fianáin) chomh maith le sonraí maidir le comhlíonadh na gceanglas dlíthiúil.
Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh d’ainm ceart nó d’fhaisnéis inaitheanta phearsanta eile a bheith i d’ainm úsáideora, do sheoladh ríomhphoist, nó aighneachtaí eile a dhéanann tú ar an láithreán seo agus, dá bharr sin, d’fhéadfadh sé a bheith le feiceáil ar an suíomh seo. Cosúil le go leor ardáin, d’fhéadfaimis faisnéis ghinearálta a fháil atá go huathoibríoch inár gcomhaid loga freastalaí mar do sheoladh IP agus faisnéis fianán. Tá faisnéis faoin gcaoi ar féidir fógraíocht a sheirbheáil ar an láithreán seo (más ann dó) leagtha amach thíos. Úsáideann Samarkand Tours geata íocaíochta 3ú páirtí ar a dtugtar PayPal lena chinntiú go stóráiltear d’fhaisnéis phearsanta agus íogair maidir le cárta creidmheasa. NÍL stóráiltear sonraí do chárta creidmheasa ar Samarkand Tours, ina ionad sin stóráiltear agus criptítear d’fhaisnéis go sábháilte le PayPal. Comhlíonann PayPal PCI-DSS go hiomlán agus chun faisnéis a aistriú idir Samarkand Tour agus PayPal úsáidimid deimhniú SSL 256bit ó Amazon. I dtéarmaí layman ciallaíonn sé seo nuair a shábhálann tú nó a nuashonraíonn tú sonraí do chárta creidmheasa ar Samarkand Tours, tá na sonraí seo á stóráil go sábháilte laistigh de bhoghtaí iomlána slán PayPal lena chinntiú nach féidir le 3ú páirtithe mailíseacha do chuid faisnéise a úsáid.
Ní féidir le Samarkand Tours ná a chuid fostaithe féachaint ar fhaisnéis do shealbhóir cárta mar déanann PayPal sonraí do chárta creidmheasa a theascadh. Féadfaidh tú faisnéis do chárta creidmheasa a chur leis, a nuashonrú nó a scriosadh aon uair is mian leat; Ba chóir don Lucht Taistil cuairt a thabhairt ar do leathanach Socruithe agus ba cheart d’Oibreoirí cuairt a thabhairt ar do leathanach Billeála.

2. Úsáid Sonraí, Cuspóirí agus Bunús Dlíthiúil na Próiseála Sonraí
Próiseálaimid do chuid sonraí pearsanta de réir an GDPR agus an Achta um Chosaint Sonraí na hOstaire (Datenschutzgesetz) chun críocha agus ar an mbonn dlíthiúil mar atá mínithe thíos:
Má thugtar toiliú de bhun Airteagal 6 mír 1 a) GDPR, má thug tú toiliú dúinn do shonraí pearsanta a phróiseáil. Féadfar aon toiliú a thugtar a chúlghairm tráth ar bith le héifeacht sa todhchaí. Oibleagáidí conarthacha a chomhlíonadh de bhun Airteagal 6 mír 1 b) GDRP, mar phróiseáil
déantar do chuid sonraí pearsanta chun bainistíocht orduithe / d’áirithint a dhéanamh agus chun d’orduithe a fhorghníomhú agus gach gníomhaíocht a theastaíonn chun bróicéir turais a oibriú agus a bhainistiú.
Oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh de bhun Airteagal 6 mír 1 c) GDPR, toisc go bhféadfadh sé go mbeadh gá le sonraí pearsanta a phróiseáil chun oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh de réir Acht Fioscach Chónaidhme na hOstaire (BAO) agus Chód Tráchtála na hOstaire (UGB).
Chun leasanna dlisteanacha a chosaint de bhun Airteagal 6 mír 1 f) GDPR, amhail is gá, faoi chuimsiú leasanna cothromaíochta linne nó tríú páirtí, féadfaidh sonraí nó tríú páirtí sonraí a phróiseáil níos faide ná an gcomhlíonadh iarbhír. den chonradh, d’fhonn dlisteanach a chosaint
leasanna (ar choinníoll nach ndearna tú agóid i gcoinne úsáid do chuid sonraí de bhun Airteagal 21 GDPR) m.sh.
nósanna imeachta díreacha do chustaiméirí agus athbhreithniú agus barrfheabhsú a dhéanamh ar anailís riachtanas, fógraíocht nó taighde margaidh agus tuairime, taifid teileafóin (e.g. tacaíocht do chustaiméirí, gearáin);
comhairliúchán le gníomhaireachtaí creidmheasa agus malartú sonraí chun rioscaí mainneachtana a aithint;
bearta maidir le bainistíocht gnó agus forbairt seirbhísí agus táirgí;
bearta chun fostaithe, custaiméirí agus maoin a chosaint;
bearta ionchúisimh.
Féadfaimid Sonraí a úsáid chun d'eispéireas úsáideora ar an láithreán seo a shaincheapadh agus a fheabhsú agus chun teagmháil a dhéanamh leat. Déanfaimid iarrachtaí ionas nach gcuirfear do Shonraí ar fáil do thríú páirtithe mura rud é:
(i) dá bhforáiltear a mhalairt sa Bheartas Príobháideachta seo;
(ii) faighimid do thoiliú, amhail nuair a roghnaíonn tú rogha an diúltaithe nó rogha an diúltaithe do chomhroinnt Sonraí;
(iii) go n-éilíonn seirbhís a chuirtear ar fáil ar ár suíomh idirghníomhú le tríú páirtí nó a sholáthraíonn tríú páirtí, mar shampla Soláthraí Seirbhíse Iarratais; (iv) de bhun próiseas dlí nó forfheidhmiú an dlí;
(v) feicimid go sáraíonn d’úsáid den láithreán seo ár mBeartas, Téarmaí agus Coinníollacha seo, treoirlínte úsáide eile nó mar a mheastar a bheith riachtanach go réasúnach chun ár gcearta dlíthiúla agus / nó ár maoin a chosaint;
(vi) nó (vi) ceannaíonn tríú páirtí an láithreán seo trína mbeidh an tríú páirtí sin in ann na Sonraí a úsáid ar an mbealach céanna agus is féidir linn mar atá leagtha amach sa Bheartas seo. Sa chás go roghnaíonn tú naisc atá le feiceáil ar ár suíomh a úsáid chun cuairt a thabhairt ar ardáin eile, moltar duit na beartais phríobháideachta atá le feiceáil ar na suíomhanna sin a léamh.

3. Faighteoirí Sonraí
Aistreoimid do chuid sonraí chuig an tionscnóir turas a dhéanfaidh an turas a chuir tú in áirithe.
Mar sin féadtar do chuid sonraí a aistriú chuig páirtí atá suite lasmuigh den AE (“tríú tír”), má tá cónaí ar an tionscnóir turas a roghnaigh tú i dtríú tír agus / nó má tharlaíonn an turas i dtríú tír.
Ní ráthaímid go sroicheann scála na cosanta sonraí i dtríú tír an leibhéal céanna cosanta agus atá laistigh den AE. Trí thionscnóir turas a roghnú i dtríú tír / turas a bhíonn ar siúl i dtríú tír is eol duit go bhfuil gá le sonraí pearsanta a aistriú chuig tríú tír chun an conradh a chomhlíonadh idir tú féin agus Turais Samarkand / nó bearta réamhchonarthacha a glacadh arna iarraidh sin duit (de bhun Airteagal 49 mír 1 b) GDPR), agus / nó atá riachtanach chun conradh a thabhairt i gcrích nó a chomhlíonadh ar mhaithe leat idir Samarkand Tours agus an tionscnóir turas (de bhun Airteagal 49 mír 1 c) GDPR.
Roinnimid sonraí pearsanta le comhpháirtithe fógraíochta, lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist, mar chuid de mhargaíocht ár seirbhísí trí thríú páirtithe (lena chinntiú go dtaispeántar fógraí ábhartha don lucht féachana ceart). Déanaimid ár ndícheall ach seoltaí ríomhphoist a roinnt i bhfoirm hashed chun go bhféadfar do sheoladh ríomhphoist a mheaitseáil le bunachar sonraí custaiméirí atá ann cheana ionas nach féidir do sheoladh ríomhphoist a úsáid chun críocha eile.

4. Tréimhsí Stórála Sonraí
Próiseálann Samarkand Tours do chuid sonraí pearsanta ar feadh ré an chaidrimh ghnó iomláin (ón tionscnamh, an fheidhmíocht go dtí go gcuirfear deireadh leis an gconradh) agus thairis sin de réir na n-oibleagáidí dlíthiúla maidir le sábháilteacht agus doiciméadú, a eascraíonn as Cód Tráchtála na hOstaire (UGB) agus Acht Fioscach Cónaidhme na hOstaire (BAO). Caithfear na tréimhsí teorann reachtúla - suas le 30 bliain i gcásanna áirithe - de réir Chód Sibhialta Ginearálta na hOstaire (ABGB) a chur san áireamh don tréimhse stórála sonraí.

5. Cearta Cosanta
De réir Chaibidil III GDPR, tá sé de cheart agat faisnéis a fháil maidir le do chuid sonraí nó a bpróiseáil a theorannú nó a cheartú, a scriosadh, an ceart agóide i gcoinne na próiseála agus an ceart chun iniomparthacht sonraí.
Ina theannta sin tá sé de cheart agat aon toiliú a thugtar tráth ar bith a chúlghairm le héifeacht sa todhchaí.
A mhéid a dhéantar an phróiseáil sonraí a dhlisteanú le hAirteagal 6 mír 1 f) GDPR tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh in aghaidh úsáid do chuid sonraí de bhun Airteagal 21 GDPR.
Féadfaidh tú na cearta seo a fheidhmiú trí r-phost a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas: príobháideacht@samarkandtous.com nó ar an Teileafón ag úsáid ceann de na huimhreacha a chuirtear ar fáil ar ár Glaoigh orainn leathanach.
Is féidir gearáin a sheoladh chuig Údarás Cosanta Sonraí na hOstaire (Österreichische Datenschutzbehörde), ww.dsb.gv.at.

6. Fianáin
Cosúil le go leor ardáin, socraímid agus úsáidimid fianáin chun d’eispéireas úsáideora a fheabhsú, mar shampla do chuid socruithe pearsanta a choinneáil. D’fhéadfadh fógraí a bheith le feiceáil ar ár n-ardán agus, má tá, féadfaidh siad fianáin a shocrú agus a rochtain ar do ríomhaire agus tá siad faoi réir bheartas príobháideachta na bpáirtithe sin a sholáthraíonn an fógra. Léigh Polasaí Fianán Turais Samarkand

7. Leanaí
Ní ligimid do dhaoine atá ocht mbliana déag d’aois nó níos óige a bheith ina mbaill den láithreán seo.

8. Faisnéis do Chuntais a Chur in Eagar nó a Scriosadh
Cuirimid ar do chumas an fhaisnéis i do chuntas a chur in eagar trí shíniú isteach i do Chuntas. Féadfaidh tú a iarraidh go scriosfar do chuntas úsáideora trí theagmháil a dhéanamh linn. Féadfaidh ábhar nó sonraí eile a chuir tú ar fáil dúinn agus nach bhfuil le fáil i do chuntas úsáideora, mar phoist a d’fhéadfadh a bheith le feiceáil inár bhfóraim, fanacht ar ár suíomh de réir mar is rogha linn cé go scriostar do chuntas úsáideora. Féach ar ár Téarmaí agus Coinníollacha.

9. Athruithe ar an mBeartas Príobháideachta seo
Féadfaimid athruithe a dhéanamh ar an mBeartas seo ó am go ham gan fógra a thabhairt.

10. NÍL RÁTHAÍOCHTAÍ
Cé go luann an Polasaí Príobháideachta ár gcaighdeáin maidir le cothabháil Sonraí agus déanfaimid iarrachtaí chun freagairt dóibh, nach bhfuil muid in ann a ráthú ar na caighdeáin. D'fhéadfadh a bheith ann chúiseanna nach raibh neart againn orthu fhéadfadh an toradh sin i nochtadh na sonraí. Mar thoradh air sin, shéanadh againn ar aon barántas nó uiríll a bhaineann le cothabháil nó nondisclosure Sonraí.

11. Eolas Teagmhála
Má tá aon cheist agat faoin mBeartas seo nó faoinár n-ardán, bíodh drogall ort Glaoigh orainn.