Téarmaí agus Coinníollacha

Réamhrá agus Scóip na Seirbhísí
Soláthraíonn Samarkand Tours agus a fhochuideachtaí (i dteannta a chéile, “Samarkand Tours”) teicneolaíocht amháin don Lucht Taistil, do Chomhaltaí agus d’Oibreoirí chun bualadh le chéile ar líne, dul isteach ar chomórtais, léirmheasanna a scríobh, cuardach a dhéanamh, comparáid a dhéanamh agus turais taistil a chur in áirithe , turais mhara agus cineálacha eile gníomhaíochtaí (“Turais”). Cuirtear turais in áirithe go díreach ón tionscnóir turas neamhspleách faoi seach a thairgeann an Turas (“Oibreoir” gach ceann acu). Is taistealaithe iad na “Lucht Siúil” ar spéis leo Turas a chur in áirithe. Is iad na “Comhaltaí” daoine a chríochnaigh próiseas cláraithe cuntas Samarkand Tours. Tugtar “tusa” i gcomhpháirt ar an Lucht Siúil agus ar na Comhaltaí.
Cuimsíonn na “Seirbhísí” liostaí a bheith ar fáil do Thurais ar féidir leat rochtain a fháil orthu trí na hArdáin agus na liostaí a chruthaíonn Oibreoirí go neamhspleách dá rogha féin agus dá bhfreagracht féin (“Liostú” gach ceann acu) chomh maith le Ábhar (mar a shainmhínítear thíos) atá inrochtana ag samarkandtours.com, lena n-áirítear a fho-leathanaigh (le chéile, an “Suíomh”) agus aon fheidhmchláir ghaolmhara (an “Feidhmchlár”).
Níl Samarkand Tours ag gníomhú ach mar ghníomhaire tráchtála do na hOibreoirí. Ní oibreoir Turais é Samarkand Tours, ná ní soláthróir Turais é, ná seachfhreastalaí ar aon oibreoir, ná árachóir. Níl úinéireacht, díol, athdhíol, soláthar, soláthar, bainistíocht nó rialú ag Samarkand Tours ar aon seirbhísí iompair, turais nó taistil agus ní ghníomhaíonn sé mar ghníomhaire don Lucht Siúil. Tá freagrachtaí Samarkand Tours teoranta do infhaighteacht na Seirbhísí a éascú agus feidhmiú mar ghníomhaire tráchtála gach Oibreora.
Níl aon smacht ag Samarkand Tours ar iompar Oibreoirí, Lucht Siúil, BAILL agus úsáideoirí eile na Seirbhísí. NÍ FÉIDIR Turais Samarkand A CHUR CHUN AN ÁBHAR A BHAINEANN IN AON LIOSTAÍ NÓ COINNÍOLL, DLÍTHIÚIL NÓ INIÚCHTA AON TURAS. NÍ FÉIDIR LE Turais Samarkand FREAGRACH NÁ DÍOL SÁSAITHE DO AON LIOSTAÍ AGUS TURAS. TÁ LEABHAR LEIS NA hOIBRÍOCHTAÍ AG RIOSCA FÉIN AN TRAVELLER.
Infheidhmeacht
Baineann na téarmaí agus coinníollacha seo (na “Téarmaí”), arna leasú ó am go ham, le d’úsáid as na hArdáin agus na Seirbhísí. Trí rochtain a fháil, brabhsáil nó úsáid a bhaint as an Suíomh, Feidhmchlár agus Seirbhísí trí na hArdáin, aontaíonn tú cloí leis na téarmaí seo agus a bheith faoi cheangal dlíthiúil is cuma má chláraigh tú mar Bhall nó nár chláraigh agus is cuma cén modh a úsáideadh nó an bealach rochtana. Rialaíonn na Téarmaí seo do rochtain ar an Suíomh, Feidhmchlár agus Seirbhísí agus gach Ábhar (mar a shainmhínítear thíos) vis-à-vis Samarkand Tours agus, más infheidhme, na hOibreoirí. Léigh na Téarmaí seo go cúramach agus an Polasaí Príobháideachta agus an Fógra Dlíthiúil freisin, agus tá gach ceann acu corpraithe trí thagairt do na Téarmaí seo. Mura n-aontaíonn tú go hiomlán leis na Téarmaí seo, níl aon cheart agat faisnéis a fháil ón Suíomh, Feidhmchlár agus Seirbhísí nó leanúint ar aghaidh ag úsáid. Má ghníomhaíonn tú thar ceann cuideachta nó aonáin dhlíthiúil eile, déanann tú ionadaíocht agus barántas do Samarkand Tours go bhfuil an t-údarás agat gníomhú thar a cheann agus an chuideachta sin nó aonán dlíthiúil eile a cheangal leis na Téarmaí seo.
Incháilitheacht
Tá na Seirbhísí beartaithe do dhaoine atá 18 mbliana d’aois nó níos sine. Toirmisctear go sainráite aon rochtain nó úsáid a bhaint as aon duine faoi 18 mbliana ar na Seirbhísí. Trí na Seirbhísí a rochtain nó a úsáid, déanann tú ionadaíocht agus barántas do Samarkand Tours go bhfuil tú 18 mbliana nó níos sine.
Príobháideacht
Baineann Polasaí Príobháideachta Turais Samarkand leat. Féach iad le do thoil le haghaidh faisnéise agus fógraí maidir le bailiú agus úsáid do chuid faisnéise pearsanta Samarkand Tours. Toilíonn tú go sainráite le Samarkand Tours do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh agus a úsáid a mhéid a cheadaítear i mBeartas Príobháideachta Samarkand Tours. 
Áirithintí agus Íocaíochtaí
Áirithintí ag Lucht Siúil le hOibreoirí

Is é an t-Oibreoir faoi seach amháin, agus ní Samarkand Tours, atá freagrach go hiomlán don Lucht Taistil faoi seach as aon áirithintí deimhnithe a urramú agus as aon Turais a chuirtear in áirithe trí na Seirbhísí a chur ar fáil. Tá an tOibreoir, agus ní Samarkand Tours, freagrach freisin as gach faisnéis a éilítear go dlíthiúil a sholáthar don Lucht Taistil. Má roghnaíonn tú, mar Thaistealaí, idirbheart a dhéanamh le hOibreoir chun Turas a chur in áirithe, aontaíonn tú agus tuigeann tú go n-iarrfar ort comhaontú a dhéanamh (lena n-áirítear eisiúintí) leis an Oibreoir amháin agus má aontaíonn tú glacadh leis aon téarmaí, coinníollacha, rialacha agus srianta a bhaineann leis an Turas sin a iarrann an tOibreoir. Admhaíonn tú agus aontaíonn tú gur ar an Oibreoir amháin atá an oibleagáid an fhaisnéis uile is gá a sholáthar duit. Admhaíonn tú agus aontaíonn tú nach páirtí sa chomhaontú é Samarkand Tours ach ní ghníomhaíonn sé ach mar ghníomhaire tráchtála don Oibreoir sa mhéid go gcuireann sé na hArdáin agus na Seirbhísí ar fáil duit agus ní ghlacann Samarkand Tours le haon dliteanas a eascraíonn as aon cheann de do chuid nó a bhaineann leis. comhaontuithe leis an Oibreoir mura bhfuil Samarkand Tours faoi cheangal dlíthiúil faoin dlí is infheidhme d'ainneoin na dTéarmaí seo.
Iarrtar ar na hOibreoirí áirithint a dhearbhú nó a dhiúltú laistigh den chreat ama sonraithe (atá laistigh de 24 go 48 uair an chloig de ghnáth ón uair a iarrtar an áirithint, mar a chinneann Samarkand Tours dá lánrogha féin) nó cuirfear an áirithint iarrtha ar ceal go huathoibríoch.
Nuair a bheidh d’idirbheart áirithinte deimhnithe críochnaithe (íocaíocht san áireamh) gheobhaidh tú r-phost dearbhaithe ó Samarkand Tours ag déanamh achoimre ar d’áirithint dheimhnithe.
Íocaíochtaí ón Lucht Siúil
Aontaíonn tú íoc as an “Costas Iomlán” (lena n-áirítear praghas an turais agus, nuair is infheidhme, cánacha, tobhaigh agus dleachtanna) as aon áirithint a iarrtar, de réir na dtéarmaí praghsála atá leagtha amach ar an leathanach áirithinte is infheidhme, má iarrtar sin. Deimhníonn an tOibreoir is infheidhme áirithintí. Féadfaidh infhaighteacht agus praghas Turas athrú am ar bith go dtí go bhfaighidh tú dearbhú áirithinte.
I gcás nach bhfuil ach an éarlais iníoctha tráth a áirithinte áirithinte nó áirithinte, tá iarmhéid na híocaíochta (ie an Costas Iomlán lúide an éarlais) dlite agus beidh sé iníoctha mar a luaitear i dtéarmaí an Oibreora de réir an leathanaigh áirithinte. Má theipeann ort an costas atá fágtha a íoc mar a leagtar síos, forghéillfear d’éarlais gan dul ar iontaoibh. 
Bailíonn Turais Samarkand dá rogha féin (trí phróiseálaithe íocaíochta tríú páirtí) an Costas Iomlán (mar íocaíocht nó éarlais amháin móide íocaíochtaí iarmhéid) don Oibreoir agus thar a cheann mar ghníomhaire tráchtála don Oibreoir sin. Údaraíonn tú leis seo méideanna den sórt sin a bhailiú tríd an gcárta creidmheasa / dochair a chuirtear ar fáil mar chuid d’iarraidh na háirithinte a iarraidh, nó trí cheann de na modhanna íocaíochta eile mar a thuairiscítear ar an Suíomh nó an Feidhmchlár.
Cealuithe agus Aisíocaíocht an Lucht Siúil
Dá:

  • ní dheimhníonn an tOibreoir is infheidhme an áirithint iarrtha, nó,
  • mar Thaistealaí, cuireann tú d’áirithint iarrtha ar ceal sula ndeimhníonn Oibreoir an áirithint iarrtha,

aisíocfar aon mhéideanna a bhailíonn Samarkand Tours nó a phróiseálaí íocaíochta tríú páirtí leis an Lucht Taistil laistigh de thréimhse réasúnta tráchtála, ag brath ar na roghnúcháin a rinne an Lucht Taistil tríd an Suíomh agus Feidhmchlár, agus aon réamh-údarú ar chárta creidmheasa / dochair an Lucht Taistil sin. scaoilfear saor é.
Nuair a dheimhníonn an tOibreoir infheidhmithe d’áirithint, tá Costas Iomlán do Thuras faoi réir théarmaí cealaithe agus íocaíochta an Oibreora. Léigh téarmaí agus coinníollacha an Oibreora go cúramach le do thoil mar a bhaineann sé leis an Turas is infheidhme agus faisnéis thábhachtach sa Liostú, an leathanach áirithinte agus do dhearbhú áirithinte do bheartais mar a chuireann an tOibreoir i bhfeidhm iad. Caithfear cealú a dhéanamh trí do leathanach comhrá áirithinte, agus, de réir rialacha agus nósanna imeachta an Oibreora.
Má chuirtear in iúl duit go bhfuil d’áirithint ar bhonn ‘ar iarratas’ (mar is gnách i gcás turais a chuirtear in áirithe go gairid roimh imeacht), tá Costas Iomlán do Thuras faoi réir théarmaí cealaithe agus íocaíochta an Oibreora ón nóiméad nuair a bheidh an t-iarratas áirithinte curtha isteach agat. Nuair a bhíonn turas ‘arna iarraidh sin’ bíonn roinnt laethanta gnó de dhíth ar an Oibreoir lena chinntiú gur féidir comhpháirteanna uile an phacáiste turais a dhearbhú duit. Ní fhéadfaidh iarratas ar chealú cur isteach ar an bpróiseas seo. Mar thoradh air sin, má thagann an t-iarratas ar ais ceadaithe gearrfar táille ort as an méid iomlán, agus má chuireann tú, mar Thaistealaí, áirithint den sórt sin ar ceal, ní thugann sé sin teideal duit aon aisíocaíocht a fháil. Mura féidir leis an Oibreoir d’iarratas a dhearbhú, gheobhaidh tú aisíocaíocht iomlán.
Cealuithe agus Aisíocaíochtaí Oibreora Má chealaíonn Oibreoir áirithint dheimhnithe a dhéantar trí na Seirbhísí, aisíocfar an méid íoctha as an áirithint sin leis an Lucht Taistil is infheidhme laistigh d’am réasúnta tráchtála tar éis don Oibreoir é a chealú agus féadfaidh an Lucht Taistil ríomhphost a fháil nó cumarsáid eile ó Samarkand Tours ina bhfuil moltaí neamhcheangailteacha maidir le Liostaí malartacha agus faisnéis ghaolmhar eile. Má chealaigh Oibreoir áirithint dheimhnithe agus mura bhfuair tú, mar Thaistealaí, r-phost nó cumarsáid eile ó Samarkand Tours, déan teagmháil le Samarkand Tours ag info@samarkandtours.com.

Dlí Infheidhme, Dlínse agus Réiteach Díospóide
Beidh na Téarmaí seo agus soláthar na Seirbhísí faoi rialú agus forléiriú de réir dhlíthe Chúige Ontario agus dhlíthe Cheanada is infheidhme iontu gan aird a thabhairt ar a rialacha maidir le coinbhleacht dlíthe.
Is iad cúirteanna Chathair Toronto, Ceanada a chinnfidh go heisiach aon díospóid a eascróidh as na Téarmaí agus na Seirbhísí seo agus seasfaidh tú faoi dhlínse eisiach na gcúirteanna sin.
Severability
Má mheasann eadránaí nó cúirt dlínse inniúla ar chúis ar bith go bhfuil aon fhoráil de na Téarmaí seo nó cuid di neamhbhailí nó neamh-infheidhmithe, cuirfear an fhoráil sin i bhfeidhm a mhéid is incheadaithe leis an bhforáil neamhbhailí nó neamh-infheidhmithe nó cuid di briste, agus na forálacha eile scartha, agus na forálacha eile fanfaidh na Téarmaí seo i bhfeidhm agus i bhfeidhm go hiomlán.
Rialaítear an caidreamh tráchtála idir Samarkand Tours agus Oibreoirí le comhaontuithe ar leithligh. Féadfaidh oibreoirí a dhearbhú, a bheith infheidhmithe nó a cheangal go nglacfar lena dtéarmaí agus coinníollacha féin maidir le húsáid, rochtain agus tomhaltas an Turas (a bhféadfadh séanadh agus teorainneacha dliteanais a bheith san áireamh ann).
modhnuithe
Forchoimeádann Samarkand Tours an ceart na Téarmaí a mhodhnú tráth ar bith gan fógra roimh ré. Tiocfaidh aon athruithe i bhfeidhm láithreach tar éis an Suíomh, an Feidhmchlár agus na Seirbhísí a úsáid tar éis an athraithe arb ionann iad agus glacadh leis na Téarmaí modhnaithe. Mura nglacann na Téarmaí modhnaithe leat, is é an t-aon rogha atá agat ná scor den Suíomh, Feidhmchlár agus Seirbhísí a úsáid. Samarkand Tours aisíocfar aon mhéideanna a bhailíonn Samarkand Tours nó a phróiseálaí íocaíochta tríú páirtí leis an Lucht Taistil laistigh de thréimhse réasúnta tráchtála, ag brath ar na roghnúcháin a rinne an Lucht Taistil tríd an Suíomh agus Feidhmchlár, agus aon réamh-údarú ar chreidmheas an Lucht Taistil sin / scaoilfear cárta dochair.
Nuair a dheimhníonn an tOibreoir infheidhmithe d’áirithint, tá Costas Iomlán do Thuras faoi réir théarmaí cealaithe agus íocaíochta an Oibreora. Léigh téarmaí agus coinníollacha an Oibreora go cúramach le do thoil mar a bhaineann sé leis an Turas is infheidhme agus faisnéis thábhachtach sa Liostú, an leathanach áirithinte agus do dhearbhú áirithinte do bheartais mar a chuireann an tOibreoir i bhfeidhm iad. Caithfear cealú a dhéanamh trí do leathanach comhrá áirithinte, agus, de réir rialacha agus nósanna imeachta an Oibreora.
Má chuirtear in iúl duit go bhfuil d’áirithint ar bhonn ‘ar iarratas’ (mar is gnách i gcás turais a chuirtear in áirithe go gairid roimh imeacht), tá Costas Iomlán do Thuras faoi réir théarmaí cealaithe agus íocaíochta an Oibreora ón nóiméad nuair a bheidh an t-iarratas áirithinte curtha isteach agat. Nuair a bhíonn turas ‘arna iarraidh sin’ bíonn roinnt laethanta gnó de dhíth ar an Oibreoir lena chinntiú gur féidir comhpháirteanna uile an phacáiste turais a dhearbhú duit. Ní fhéadfaidh iarratas ar chealú cur isteach ar an bpróiseas seo. Mar thoradh air sin, má thagann an t-iarratas ar ais ceadaithe gearrfar táille ort as an méid iomlán, agus má chuireann tú, mar Thaistealaí, áirithint den sórt sin ar ceal, ní thugann sé sin teideal duit aon aisíocaíocht a fháil. Mura féidir leis an Oibreoir d’iarratas a dhearbhú, gheobhaidh tú aisíocaíocht iomlán.
Cealuithe agus Aisíocaíochtaí Oibreoirí Má chealaíonn Oibreoir áirithint dheimhnithe a dhéantar trí na Seirbhísí, aisíocfar an méid íoctha as an áirithint sin leis an Lucht Taistil is infheidhme laistigh d’am réasúnta tráchtála tar éis don Oibreoir é a chealú agus féadfaidh an Lucht Taistil ríomhphost a fháil nó cumarsáid eile ó Samarkand Tours ina bhfuil moltaí neamhcheangailteacha maidir le Liostaí malartacha agus faisnéis ghaolmhar eile. Má chealaigh Oibreoir áirithint dheimhnithe agus mura bhfuair tú, mar Thaistealaí, r-phost nó cumarsáid eile ó Samarkand Tours, déan teagmháil le Samarkand Tours ag info@samarkandtours.com.