Terma dan Syarat

Pengenalan dan Skop Perkhidmatan
Samarkand Tours dan anak syarikatnya (secara kolektif, "Samarkand Tours") menyediakan satu atau lebih platform dalam talian ("Platform") dengan teknologi untuk Pelancong, Anggota dan Pengendali bertemu dalam talian, memasuki peraduan, menulis ulasan, mencari, membandingkan dan menempah lawatan pelancongan. , pelayaran dan jenis aktiviti lain ("Lawatan"). Lawatan ditempah terus dari pengendali pelancongan bebas masing-masing yang menawarkan Jelajah (masing-masing adalah "Operator"). "Pelancong" adalah pelancong yang berminat untuk menempah Lawatan. "Anggota" adalah orang yang menyelesaikan proses pendaftaran akaun Samarkand Tours. Pelancong dan Anggota bersama-sama disebut sebagai "anda".
"Perkhidmatan" merangkumi ketersediaan senarai untuk Lawatan yang mungkin diakses oleh anda melalui Platform dan senarai yang dibuat secara bebas oleh Pengendali mengikut budi bicara dan tanggungjawab mereka sendiri (masing-masing "Penyenaraian") serta Kandungan (seperti yang ditentukan di bawah) yang dapat diakses di samarkandtours.com, termasuk sublamannya (secara kolektif, "Laman") dan sebarang aplikasi yang berkaitan ("Aplikasi").
Samarkand Tours semata-mata bertindak sebagai ejen komersial untuk Pengendali. Samarkand Tours bukan pengendali Tours, juga penyedia Tours, atau proksi mana-mana pengendali, atau penanggung insurans. Samarkand Tours tidak memiliki, menjual, menjual kembali, menyediakan, menyediakan, mengurus atau mengawal sebarang perkhidmatan pengangkutan, pelancongan atau perjalanan dan tidak bertindak sebagai ejen kepada Pelancong. Tanggungjawab Samarkand Tours hanya terhad untuk memfasilitasi ketersediaan Perkhidmatan secara eksklusif dan berfungsi sebagai ejen komersial setiap Operator.
Samarkand Tours tidak mempunyai kawalan terhadap kelakuan Pengendali, Pelancong, ANGGOTA dan pengguna Perkhidmatan yang lain. Samarkand Tours TIDAK BOLEH DAN TIDAK MENGENDALIKAN KANDUNGAN YANG TERDAPAT DALAM SETIAP SENARAI ATAU SYARAT, KEUNDANG-UNDANG ATAU KEBERKESANAN SETIAP PELANCONGAN. Samarkand Tours TIDAK ADA BERTANGGUNG JAWAB TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP SENARAI DAN PELANCONGAN. TEMPAHAN DENGAN OPERATOR DIBUAT DENGAN RISIKO SENDIRI TRAVELLER.
Kebolehgunaan
Terma dan syarat ini ("Syarat"), seperti yang diubah dari waktu ke waktu, berlaku untuk penggunaan Platform dan Perkhidmatan oleh Anda. Dengan mengakses, melayari atau menggunakan Laman web, Aplikasi dan Perkhidmatan melalui Platform, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat secara sah oleh syarat-syarat ini tanpa mengira sama ada anda mendaftar sebagai Anggota atau tidak dan tanpa mengira cara yang digunakan atau cara akses. Syarat-syarat ini mengatur akses dan penggunaan Anda ke Laman, Aplikasi dan Perkhidmatan dan semua Kandungan (seperti yang ditentukan di bawah) terhadap Samarkand Tours dan, jika ada, Pengendali. Sila baca dengan teliti Syarat-Syarat ini dan juga Dasar Privasi dan Pemberitahuan Undang-undang, yang masing-masing digabungkan dengan merujuk ke dalam Syarat ini. Sekiranya anda tidak sepenuhnya bersetuju dengan Syarat ini, anda tidak berhak mendapatkan maklumat dari atau terus menggunakan Laman web, Aplikasi dan Perkhidmatan. Sekiranya anda bertindak atas nama syarikat atau entiti undang-undang lain, anda menyatakan dan menjamin kepada Samarkand Tours bahawa anda mempunyai kuasa untuk bertindak atas nama dan mengikat syarikat itu atau entiti undang-undang lain dengan Syarat ini.
Kelayakan
Perkhidmatan ini ditujukan khas untuk orang yang berumur 18 tahun atau lebih. Sebarang akses atau penggunaan Perkhidmatan oleh sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun dilarang. Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan yang anda wakili dan menjamin kepada Samarkand Tours bahawa anda berumur 18 tahun ke atas.
Privasi
Dasar Privasi Samarkand Tours berlaku untuk anda. Sila lihat mereka untuk mendapatkan maklumat dan pemberitahuan mengenai koleksi Samarkand Tours dan penggunaan maklumat peribadi anda. Anda secara tegas menyetujui pendedahan dan penggunaan maklumat peribadi anda oleh Samarkand Tours sejauh yang dibenarkan dalam Dasar Privasi Samarkand Tours. 
Tempahan dan Pembayaran
Tempahan oleh Pelancong dengan Pengendali

Pengendali masing-masing, dan bukan Samarkand Tours, bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengembara masing-masing untuk menghormati sebarang tempahan yang telah disahkan dan menyediakan Lawatan yang ditempah melalui Perkhidmatan. Pengendali, dan bukan Samarkand Tours, juga bertanggungjawab untuk memberikan semua maklumat yang diperlukan secara sah kepada Pengembara. Sekiranya anda, sebagai Pengembara, memilih untuk melakukan transaksi dengan Operator untuk membuat tempahan Lawatan, anda bersetuju dan memahami bahawa anda akan diminta untuk membuat perjanjian (termasuk pelepasan) hanya dengan Operator dan anda bersetuju untuk menerima sebarang terma, syarat, peraturan dan sekatan yang berkaitan dengan Jelajah tersebut yang diminta oleh Pengendali. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kewajipan untuk memberikan anda semua maklumat yang diperlukan adalah tanggungjawab Pengendali sahaja. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Samarkand Tours bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut tetapi hanya bertindak sebagai ejen komersial kepada Pengendali sehingga menjadikan Platform dan Perkhidmatan tersedia untuk anda dan Samarkand Tours tidak menerima sebarang tanggungjawab yang timbul dari atau berkaitan dengan mana-mana pihak anda perjanjian dengan Pengendali kecuali Samarkand Tours terikat secara sah di bawah undang-undang yang terpakai walau apa pun Syarat ini.
Pengendali diminta untuk mengesahkan atau menolak tempahan dalam jangka waktu yang ditentukan (yang biasanya dalam 24 hingga 48 jam dari saat tempahan diminta, seperti yang ditentukan oleh Samarkand Tours mengikut budi bicara mutlaknya) atau tempahan yang diminta akan dibatalkan secara automatik.
Setelah transaksi tempahan anda disahkan selesai (termasuk pembayaran), anda akan menerima e-mel pengesahan dari Samarkand Tours yang meringkaskan tempahan anda yang telah disahkan.
Pembayaran oleh Pengembara
Anda bersetuju untuk membayar “Total Cost” (termasuk harga lawatan dan, jika berlaku, pajak, pungutan dan duti) untuk setiap pemesanan yang diminta, sesuai dengan syarat harga yang dinyatakan di halaman pemesanan yang berlaku, jika diminta tempahan disahkan oleh Pengendali yang berkenaan. Ketersediaan dan harga Tour boleh berubah bila-bila masa sehingga anda mendapat pengesahan tempahan.
Sekiranya hanya deposit yang perlu dibayar semasa membuat tempahan atau pengesahan tempahan, baki pembayaran (iaitu, Jumlah Kos ditolak deposit) perlu dibayar dan akan dibayar seperti yang dinyatakan dalam syarat Pengendali menurut halaman tempahan. Sekiranya anda gagal membayar baki kos seperti yang ditetapkan, deposit anda akan dilucutkan tanpa jalan keluar. 
Samarkand Tours mengikut budi bicara sendiri mengumpulkan (melalui pemproses pembayaran pihak ketiga) Jumlah Kos (sebagai satu pembayaran atau deposit ditambah pembayaran baki) untuk dan bagi pihak Pengendali sebagai ejen komersial untuk Pengendali tersebut. Anda dengan ini membenarkan pengambilan jumlah tersebut dengan mengenakan kad kredit / debit yang disediakan sebagai sebahagian daripada permintaan tempahan, atau dengan salah satu kaedah pembayaran lain seperti yang dijelaskan di Laman atau Aplikasi.
Pembatalan dan Bayaran Balik Pelancong
Sekiranya:

  • Pengendali yang berkenaan tidak mengesahkan tempahan yang diminta, atau,
  • sebagai Pengembara, anda membatalkan tempahan yang anda minta sebelum tempahan yang diminta disahkan oleh Pengendali,

apa-apa jumlah yang dikumpulkan oleh Samarkand Tours atau pemproses pembayaran pihak ketiga akan dikembalikan kepada Pengembara dalam jangka masa yang komersial, bergantung pada pilihan yang dibuat Pengembara melalui Laman dan Aplikasi, dan sebarang pra-kebenaran kad kredit / debit Traveller tersebut akan dilepaskan.
Setelah tempahan anda disahkan oleh Pengendali yang berkenaan, Jumlah Kos Lawatan anda tertakluk kepada syarat pembatalan dan pembayaran Pengendali. Sila baca dengan teliti terma dan syarat Pengendali kerana berkaitan dengan Lawatan yang berlaku dan maklumat penting dalam Penyenaraian, halaman tempahan dan pengesahan tempahan anda untuk polisi seperti yang diterapkan oleh Operator. Pembatalan mesti dilakukan melalui halaman perbualan tempahan anda, dan, sesuai dengan peraturan dan prosedur Operator.
Sekiranya anda diberitahu bahawa tempahan anda dibuat berdasarkan permintaan (yang biasanya berlaku untuk lawatan yang ditempuh tidak lama sebelum keberangkatan), Jumlah Kos Lawatan anda tertakluk kepada syarat pembatalan dan pembayaran Pengendali dari semasa ini apabila anda telah mengemukakan permintaan tempahan. Semasa lawatan 'berdasarkan permintaan', Operator memerlukan beberapa hari bekerja untuk memastikan bahawa semua komponen pakej pelancongan dapat disahkan untuk anda. Proses ini mungkin tidak terganggu oleh permintaan untuk membatalkan. Akibatnya, jika permintaan itu kembali disetujui, anda akan dikenakan bayaran penuh, dan jika, sebagai Pengembara, anda membatalkan tempahan seperti itu, ini tidak memberi anda bayaran balik. Sekiranya Pengendali tidak dapat mengesahkan permintaan anda, anda akan menerima bayaran balik sepenuhnya.
Pembatalan dan Pengembalian Wang Pengendali Sekiranya Pengendali membatalkan tempahan yang disahkan yang dibuat melalui Perkhidmatan, pengembalian wang yang telah dibayar untuk tempahan tersebut akan dibuat kepada Pengembara yang berkenaan dalam masa pembatalan yang wajar secara komersial dari Pengendali dan Pengembara mungkin akan menerima e-mel atau komunikasi lain dari Samarkand Tours yang mengandungi cadangan yang tidak mengikat untuk Senarai alternatif dan maklumat lain yang berkaitan. Sekiranya Pengendali membatalkan tempahan yang disahkan dan anda, sebagai Pengembara, belum menerima e-mel atau komunikasi lain dari Samarkand Tours, sila hubungi Samarkand Tours di info@samarkandtours.com.

Undang-undang, Bidang Kuasa dan Penyelesaian Pertikaian yang Berlaku
Syarat-syarat ini dan penyediaan Layanan akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Provinsi Ontario dan undang-undang Kanada yang berlaku di dalamnya tanpa memperhatikan peraturan konflik undang-undangnya.
Segala perselisihan yang timbul dari Syarat dan Perkhidmatan ini akan ditentukan secara eksklusif oleh mahkamah City of Toronto, Kanada dan anda mengakui bidang kuasa eksklusif mahkamah tersebut.
Kebolehasingan
Sekiranya atas sebab apa pun penimbang tara atau mahkamah bidang kuasa yang berwibawa mendapati mana-mana ketentuan dari Syarat ini atau sebahagiannya tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan itu akan dilaksanakan seluas-luasnya dibenarkan dengan peruntukan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau sebahagian daripadanya diputuskan, dan peruntukan lain Syarat ini akan terus berkuat kuasa dan berkuat kuasa.
Hubungan komersial antara Samarkand Tours dan Operator dikendalikan oleh perjanjian yang berasingan. Pengendali mungkin mempunyai, menyatakan berlaku atau memerlukan penerimaan terma dan syarat mereka sendiri untuk penggunaan, akses dan penyempurnaan Jelajah (yang mungkin termasuk penafian dan had tanggungjawab).
Pengubahsuaian
Samarkand Tours berhak untuk mengubah Syarat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sebarang perubahan akan berkuatkuasa sebaik sahaja penggunaan Laman, Aplikasi dan perubahan pasca Perkhidmatan merupakan penerimaan Terma yang diubah. Sekiranya Syarat yang diubah tidak dapat diterima oleh anda, satu-satunya jalan keluar adalah berhenti menggunakan Laman web, Aplikasi dan Perkhidmatan. Samarkand Tours sebarang jumlah yang dikumpulkan oleh Samarkand Tours atau pemproses pembayaran pihak ketiga akan dikembalikan kepada Pengembara dalam jangka masa yang munasabah secara komersial, bergantung pada pilihan yang dibuat oleh Pengembara melalui Laman dan Aplikasi, dan apa-apa pra-kebenaran kredit Pengembara tersebut / kad debit akan dikeluarkan.
Setelah tempahan anda disahkan oleh Pengendali yang berkenaan, Jumlah Kos Lawatan anda tertakluk kepada syarat pembatalan dan pembayaran Pengendali. Sila baca dengan teliti terma dan syarat Pengendali kerana berkaitan dengan Lawatan yang berlaku dan maklumat penting dalam Penyenaraian, halaman tempahan dan pengesahan tempahan anda untuk polisi seperti yang diterapkan oleh Operator. Pembatalan mesti dilakukan melalui halaman perbualan tempahan anda, dan, sesuai dengan peraturan dan prosedur Operator.
Sekiranya anda diberitahu bahawa tempahan anda dibuat berdasarkan permintaan (yang biasanya berlaku untuk lawatan yang ditempuh tidak lama sebelum keberangkatan), Jumlah Kos Lawatan anda tertakluk kepada syarat pembatalan dan pembayaran Pengendali dari semasa ini apabila anda telah mengemukakan permintaan tempahan. Semasa lawatan 'berdasarkan permintaan', Operator memerlukan beberapa hari bekerja untuk memastikan bahawa semua komponen pakej pelancongan dapat disahkan untuk anda. Proses ini mungkin tidak terganggu oleh permintaan untuk membatalkan. Akibatnya, jika permintaan itu kembali disetujui, anda akan dikenakan bayaran penuh, dan jika, sebagai Pengembara, anda membatalkan tempahan seperti itu, ini tidak memberi anda bayaran balik. Sekiranya Pengendali tidak dapat mengesahkan permintaan anda, anda akan menerima bayaran balik sepenuhnya.
Pembatalan dan Bayaran Balik Pengendali Sekiranya Pengendali membatalkan tempahan yang disahkan yang dibuat melalui Perkhidmatan, pengembalian wang yang telah dibayar untuk tempahan tersebut akan dibuat kepada Pengembara yang berkenaan dalam masa pembatalan yang wajar secara komersial dari Pengendali dan Pengembara boleh menerima e-mel atau komunikasi lain dari Samarkand Tours yang mengandungi cadangan yang tidak mengikat untuk Senarai alternatif dan maklumat lain yang berkaitan. Sekiranya Pengendali membatalkan tempahan yang disahkan dan anda, sebagai Pengembara, belum menerima e-mel atau komunikasi lain dari Samarkand Tours, sila hubungi Samarkand Tours di info@samarkandtours.com.