Algemene voorwaarden

Inleiding en omvang van de diensten
Samarkand Tours en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk "Samarkand Tours") bieden een of meer online platforms (de "Platformen") met technologie voor reizigers, leden en operators om online samen te komen, aan wedstrijden deel te nemen, beoordelingen te schrijven, reizen te zoeken, te vergelijken en te boeken , cruises en andere soorten activiteiten ("Tours"). Tours worden rechtstreeks geboekt bij de respectievelijke onafhankelijke touroperator die de Tour aanbiedt (elk een "Operator"). De "Reizigers" zijn reizigers die geïnteresseerd zijn in het boeken van een Tour. De "Leden" zijn personen die het registratieproces voor het account van Samarkand Tours hebben voltooid. Reizigers en Leden worden gezamenlijk “u” genoemd.
De "Diensten" omvatten de beschikbaarheid van vermeldingen voor Tours waartoe u toegang hebt via de Platforms en welke vermeldingen onafhankelijk worden gemaakt door Operators naar hun eigen goeddunken en verantwoordelijkheid (elk een "Aanbieding") evenals Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) die toegankelijk zijn op samarkandtours.com, inclusief de subpagina's (gezamenlijk de "Site") en alle gerelateerde applicaties (de "Applicatie").
Samarkand Tours treedt uitsluitend op als handelsagent voor de operators. Samarkand Tours is geen operator van Tours, noch is het een aanbieder van Tours, noch een gevolmachtigde van een operator, noch een verzekeraar. Samarkand Tours bezit, verkoopt, verkoopt, levert, levert, beheert of controleert geen transport-, tour- of reisservices en treedt niet op als agent voor de Reizigers. De verantwoordelijkheden van Samarkand Tours zijn beperkt tot het exclusief faciliteren van de beschikbaarheid van de Services en dienen als handelsagent van elke Operator.
Samarkand Tours heeft geen controle over het gedrag van Operators, Reizigers, LEDEN en andere gebruikers van de Services. Samarkand Tours KAN EN HEEFT GEEN CONTROLE VAN DE INHOUD IN ENIGE LIJST OF DE VOORWAARDE, WETTELIJKHEID OF GESCHIKTHEID VAN ENIGE TOURS. Samarkand Tours IS NOCH VERANTWOORDELIJK, NOCH AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE AANBIEDINGEN EN TOURS. BOEKINGEN BIJ DE EXPLOITANTEN WORDEN UITGEVOERD OP EIGEN RISICO VAN DE REIZIGER.
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden"), zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn van toepassing op uw gebruik van de Platforms en de Diensten. Door toegang te krijgen tot, te browsen of gebruik te maken van de Site, Applicatie en Diensten via de Platforms, stemt u ermee in zich te houden aan en wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden, ongeacht of u zich al dan niet als Lid heeft geregistreerd en ongeacht de gebruikte manier of manier van toegang. Deze voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de site, applicatie en services en alle inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) ten opzichte van Samarkand Tours en, indien van toepassing, de operators. Lees deze voorwaarden en ook het privacybeleid en de juridische kennisgeving zorgvuldig door, die elk door middel van verwijzing in deze voorwaarden zijn opgenomen. Als u niet volledig akkoord gaat met deze voorwaarden, hebt u niet het recht om informatie te verkrijgen van of anderszins door te gaan met het gebruik van de site, applicatie en services. Als u namens een bedrijf of andere juridische entiteit handelt, verklaart en garandeert u Samarkand Tours dat u bevoegd bent om namens een bedrijf of een andere juridische entiteit te handelen en aan deze voorwaarden te binden.
Verkiesbaarheid
De Services zijn uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder. Elke toegang tot of gebruik van de Services door personen jonger dan 18 jaar is uitdrukkelijk verboden. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services verklaart en garandeert u Samarkand Tours dat u 18 jaar of ouder bent.
Privacybeleid
Het privacybeleid van Samarkand Tours is op u van toepassing. Raadpleeg ze voor informatie en mededelingen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door Samarkand Tours. U stemt uitdrukkelijk in met de openbaarmaking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Samarkand Tours voor zover toegestaan ​​in het privacybeleid van Samarkand Tours. 
Boekingen en betalingen
Boekingen door reizigers met operators

Alleen de respectievelijke Operator, en niet Samarkand Tours, is als enige verantwoordelijk jegens de respectievelijke Reiziger voor het nakomen van bevestigde boekingen en het beschikbaar stellen van Tours die via de Services zijn gereserveerd. De Operator, en niet Samarkand Tours, is ook verantwoordelijk om alle wettelijk vereiste informatie aan de Reiziger te verstrekken. Als u als Reiziger ervoor kiest om een ​​transactie aan te gaan met een Operator voor het boeken van een Tour, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat u alleen een overeenkomst (inclusief vrijgaven) met de Operator moet aangaan en stemt u ermee in om deze te accepteren alle voorwaarden, bepalingen, regels en beperkingen in verband met een dergelijke Tour aangevraagd door de Operator. U erkent en gaat ermee akkoord dat de verplichting om u alle noodzakelijke informatie te verstrekken uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de Operator. U erkent en gaat ermee akkoord dat Samarkand Tours geen partij is bij de overeenkomst, maar alleen optreedt als de handelsagent voor de Operator in de mate dat de Platforms en Services aan u beschikbaar worden gesteld en Samarkand Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw overeenkomsten met de exploitant, tenzij Samarkand Tours wettelijk gebonden is onder de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze voorwaarden.
De Operators worden verzocht om een ​​boeking te bevestigen of te weigeren binnen de gespecificeerde periode (doorgaans binnen 24 tot 48 uur nadat de boeking is aangevraagd, zoals bepaald door Samarkand Tours naar eigen goeddunken), anders wordt de aangevraagde boeking automatisch geannuleerd.
Zodra uw bevestigde boekingstransactie is voltooid (inclusief betaling), ontvangt u een bevestigingsmail van Samarkand Tours met een samenvatting van uw bevestigde boeking.
Betalingen door Reiziger
U stemt ermee in om de "Totale kosten" (inclusief de prijs van de tour en, indien van toepassing, belastingen, heffingen en rechten) te betalen voor elke aangevraagde boeking, in overeenstemming met de prijsvoorwaarden uiteengezet op de toepasselijke boekingspagina, indien daarom gevraagd boekingen worden bevestigd door de betreffende Operator. De beschikbaarheid en prijs van een Tour kunnen op elk moment veranderen totdat je een boekingsbevestiging hebt ontvangen.
In het geval dat alleen de aanbetaling verschuldigd is op het moment van boeking of boekingsbevestiging, is het saldo van de betaling (dwz de totale kosten minus de aanbetaling) verschuldigd en zal worden betaald zoals vermeld in de voorwaarden van de operator op de boekingspagina. Als u de resterende kosten niet betaalt zoals bepaald, wordt uw aanbetaling verbeurd zonder verhaal. 
Samarkand Tours verzamelt naar eigen goeddunken (via externe betalingsverwerkers) de Totale Kosten (als één betaling of aanbetaling plus saldobetalingen) voor en namens de Operator als handelsagent voor die Operator. U geeft hierbij toestemming voor het innen van dergelijke bedragen door de creditcard / betaalpas in rekening te brengen die is verstrekt als onderdeel van het aanvragen van de boeking, of door een van de andere betalingsmethoden zoals beschreven op de Site of Applicatie.
Annuleringen en restitutie van reizigers
Als:

  • de toepasselijke Operator bevestigt de gevraagde boeking niet, of,
  • als Reiziger annuleert u uw gevraagde boeking voordat de gevraagde boeking is bevestigd door een Operator,

bedragen die door Samarkand Tours of zijn externe betalingsverwerker worden verzameld, worden binnen een commercieel redelijke termijn aan de Reiziger terugbetaald, afhankelijk van de keuzes die de Reiziger heeft gemaakt via de Site en de Applicatie, en een eventuele voorafgaande autorisatie van de creditcard / betaalpas van de Reiziger zal uitkomen.
Zodra uw boeking is bevestigd door de betreffende Operator, zijn de Totale Kosten van uw Tour onderhevig aan de annulerings- en betalingsvoorwaarden van de Operator. Lees de algemene voorwaarden van de Operator zorgvuldig door, aangezien deze betrekking hebben op de toepasselijke Tour en belangrijke informatie op de Advertentie, de boekingspagina en uw reserveringsbevestiging voor het beleid zoals toegepast door de Operator. Een annulering moet worden gedaan via uw boekingsgesprekspagina en, in overeenstemming met de regels en procedures van de Operator.
Als u wordt meegedeeld dat uw boeking op 'op aanvraag'-basis is (wat meestal het geval is voor tours die kort voor vertrek zijn geboekt), zijn de totale kosten van uw tour onderhevig aan de annulerings- en betalingsvoorwaarden van de operator vanaf het moment wanneer u het boekingsverzoek heeft ingediend. Als een tour 'op aanvraag' is, heeft de Operator meerdere werkdagen nodig om ervoor te zorgen dat alle componenten van het tourpakket voor u kunnen worden bevestigd. Dit proces mag niet worden onderbroken door een annuleringsverzoek. Als gevolg hiervan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht als het verzoek wordt goedgekeurd en als u als Reiziger een dergelijke boeking annuleert, geeft dit geen recht op enige restitutie. Als de Operator uw verzoek niet kan bevestigen, ontvangt u een volledige terugbetaling.
Annuleringen en restituties van de exploitant Als een exploitant een bevestigde boeking annuleert die via de services is gemaakt, wordt het betaalde bedrag voor een dergelijke boeking binnen een commercieel redelijke tijd na de annulering door de exploitant terugbetaald aan de desbetreffende reiziger en kan de reiziger een e-mail ontvangen. of andere communicatie van Samarkand Tours met niet-bindende suggesties voor alternatieve aanbiedingen en andere gerelateerde informatie. Als een Operator een bevestigde boeking heeft geannuleerd en u, als Reiziger, geen e-mail of ander bericht van Samarkand Tours heeft ontvangen, neem dan contact op met Samarkand Tours via info@samarkandtours.com.

Toepasselijk recht, jurisdictie en geschillenbeslechting
Deze voorwaarden en de levering van de services worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario en de wetten van Canada die daarin van toepassing zijn, zonder rekening te houden met de conflicterende wetten.
Elk geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden en de Services zal exclusief worden beslecht door de rechtbanken van de stad Toronto, Canada en u bent onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken.
Scheidbaarheid
Als om welke reden dan ook een arbiter of een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Voorwaarden of een deel daarvan ongeldig of niet-afdwingbaar acht, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover toegestaan, waarbij de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of een deel daarvan is verbroken, en de andere bepalingen van deze voorwaarden blijven volledig van kracht.
De commerciële relatie tussen Samarkand Tours en Operators wordt geregeld door afzonderlijke overeenkomsten. Exploitanten kunnen hun eigen algemene voorwaarden hebben, van toepassing verklaren of aanvaarden voor het gebruik, de toegang en de uitvoering van de Tour (die disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen omvatten).
wijzigingen
Samarkand Tours behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na het gebruik van de Site, de Applicatie en de Services na de wijziging die een aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden inhoudt. Als de gewijzigde voorwaarden voor u niet acceptabel zijn, kunt u alleen stoppen met het gebruik van de site, applicatie en services. Alle bedragen die Samarkand Tours of zijn externe betalingsverwerker verzamelt, worden door Samarkand Tours binnen een commercieel redelijke termijn aan de Reiziger terugbetaald, afhankelijk van de keuzes die de Reiziger heeft gemaakt via de Site en de Applicatie, en eventuele voorafgaande autorisatie van het krediet / debetkaart wordt vrijgegeven.
Zodra uw boeking is bevestigd door de betreffende Operator, zijn de Totale Kosten van uw Tour onderhevig aan de annulerings- en betalingsvoorwaarden van de Operator. Lees de algemene voorwaarden van de Operator zorgvuldig door, aangezien deze betrekking hebben op de toepasselijke Tour en belangrijke informatie op de Advertentie, de boekingspagina en uw reserveringsbevestiging voor het beleid zoals toegepast door de Operator. Een annulering moet worden gedaan via uw boekingsgesprekspagina en, in overeenstemming met de regels en procedures van de Operator.
Als u wordt meegedeeld dat uw boeking op 'op aanvraag'-basis is (wat meestal het geval is voor tours die kort voor vertrek zijn geboekt), zijn de totale kosten van uw tour onderhevig aan de annulerings- en betalingsvoorwaarden van de operator vanaf het moment wanneer u het boekingsverzoek heeft ingediend. Als een tour 'op aanvraag' is, heeft de Operator meerdere werkdagen nodig om ervoor te zorgen dat alle componenten van het tourpakket voor u kunnen worden bevestigd. Dit proces mag niet worden onderbroken door een annuleringsverzoek. Als gevolg hiervan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht als het verzoek wordt goedgekeurd en als u als Reiziger een dergelijke boeking annuleert, geeft dit geen recht op enige restitutie. Als de Operator uw verzoek niet kan bevestigen, ontvangt u een volledige terugbetaling.
Annuleringen en restituties van de exploitant Als een exploitant een bevestigde boeking annuleert die via de diensten is gemaakt, wordt het betaalde bedrag voor een dergelijke boeking binnen een commercieel redelijke tijd na de annulering door de exploitant terugbetaald aan de desbetreffende reiziger en kan de reiziger een e-mail of andere communicatie van Samarkand Tours met niet-bindende suggesties voor alternatieve aanbiedingen en andere gerelateerde informatie. Als een Operator een bevestigde boeking heeft geannuleerd en u, als Reiziger, geen e-mail of ander bericht van Samarkand Tours heeft ontvangen, neem dan contact op met Samarkand Tours via info@samarkandtours.com.