Tadsjikistan - Befolkning

Tadsjikistan er en multinasjonal republikk. Over 80 nasjonaliteter bor i landet. 84,3% av befolkningen er tadsjikere, 13,9% - usbekere, 0,8% - kirgisiske, 0,5% er russere, med ubetydelig prosentandel av andre nasjonaliteter. Det er nødvendig å legge til de helt unike nasjonalitetene som bor i fjellet.

I Gorno-Badakshan bor Pamir-folk - Shugnans, Rushans, Bartangs, Orshors, Yazgulems, Ishkashims og Vakhans. Yagnobs som befolker Yagnob og Varzob elvedaler lever separat.

Alt i alt bor 6 millioner mennesker i republikken med flertallet av befolkningen konsentrert i fruktbare daler. Den nåværende demografiske situasjonen i Tadsjikistan forbedrer seg. Antall familier med mange barn der har vokst 6 ganger sammenlignet med 1920.