Kirgiziska traditioner

Tullar och tullar i Kirgizistan byggdes för att leda till de största förändringarna i livet, från födelse till död. Ritualerna baserades på hemmet, som passade med den nomadiska livsstilen. Det finns seder om födelse, död och äktenskap som har präglat livet och delas och anpassas till det samtida livet i Kirgizistan.

Födelsen var en riskabel mor såväl som en baby tillbaka när Kirghiz var nomader. Systrar var viktiga för moderns och barnets välbefinnande och åtgärder hade vidtagits för att skydda dem från onda andar. Med tanke på den riskabla födelsefasen var det ofödda barnet en källa till glädje och många nyfödda firande ägde rum.

Hus är också en stor festival och tradition i Kirgizistan till denna dag. Äktenskap är traditionellt ett sätt för en kvinna att överge sina släktingar för att gifta sig med sin brud, och bröllop är verkligen en stor fest i Kirgizistan. För bröllop finns äldre kirgiziska ritualer och nyare metoder med västerländska komponenter.

Familjer är grunden för den kirgiziska kulturen och familjerelaterade ritualer och seder fortsätter att vara betydelsefulla. Det finns en viss hierarki i familjen som avgör status för och individ från familjepatriarken till den yngsta flickan. Det finns en speciell plats att tacka besökare som behandlar sina äldre med värdighet.

Tullar i Kirgizistan om döden är tänkt att hedra de dödas liv och främja övergången till nästa planet. Det kommer att finnas människor som gråter och sjunger folksånger, äter middag och beställer.