Legends of Kirgizistan

Kirgizstans legender och myter beskriver aspekter som kan tyckas svåra att förklara: vädret eller terrängen eller till och med det förflutna. Dessa berättelser har översatts från generation till generation och har utvecklats stadigt fram till nu. Eftersom den kirgiziska kulturen går för långt tillbaka finns det många myter och traditioner. Det finns många legender.

Några berättelser berättar lite om Kirgizistans historia, som Manas Epic eller byggandet av Burana House. The Epics of Manas illustrerar hur den kirgiziska staten grundades och hur den stora krigaren Manas kunde återställa stabiliteten för de stridande stammarna. Manas var inte bara en historisk karaktär utan också ett exempel på vem och vad det kirgiziska folket är. Medan vissa delar av dikten är legendariska är andra delar historiska. Legenden om hur Bugu-stammen tillkom i Kirgizistan är också en berättelse om det nära bandet mellan samhället och naturen.

I Kirgizistan berättar flera legender om naturområden och hur de har skapats. De två är fantasifria legender Issyk-Kul och Sary Chelek som berättar hur dalarna var fulla av vatten och Jeti Oguz-legenden berättar om speciella röda klippformationer. Med tanke på den slående naturliga omgivningen i Kirgizistan är det inte konstigt att legender om deras bildande har fått veta att de ska klargöra hur de har bildats.