Ensemblen för Khoja-Gaukushon, Bukhara

Khoja-Gaukushon är en av de största ensemblerna i staden och inkluderar moské, minaret och madrasah. Tidigare var Gaukushon den stora handelsplatsen i Bukhara. Det fick sitt namn på grund av slakteriet, som en gång fanns på den här webbplatsen, eftersom ”Gaukushon” översätts som ”mord på tjurar”.

På XVI-talet byggdes stora madrasah och moské med stor minaret på torget. Den minareten gav bara Kalyan Minaret efter sin storlek. Konstruktioner på Gaukushon-torget uppfördes med pengarna från Djuibar-shejken Khoja Saad, vilket återspeglades i namnet på moskén och ensemblet i sin helhet.