Ensemble av Naqshbandi nära Bukhara

Minnesmärke av Naqshbandi: Pilgrimsfärd

Memorial Complex of Khoja Bakhouddin Naqshbandi är en av de viktigaste muslimska helgedomarna. Varje muslim som respekterar sig själv känner till och respekterar detta namn. XIV-talets stora teolog, grundare av Sufi-ordningen "Naqshbandia", begravdes 12 km från Bukhara i sin hemby Kasri Orifon. För en tid sedan fanns det hedniska templet på platsen för den nuvarande graven av Naqshbandi.

Naqshbandi var den andliga läraren för Amir Temur och gjorde hajj till Mekka 32 gånger. Han vädjade människor att vara blygsamma och avvisade lyxen. Hans filosofi baserades på principen: "Dil ba joru, dast ba kor" ("Hjärtat - med Gud, händer i arbete").

Huvudbyggnaden för komplexet är khanqah. Innan moskéns frontal finns minareten och den lilla madrassahen. I väster från dahma, på en separat innergård finns den stora nekropolen, där Naqshbandi är begravd. Grav av hans mor och hans lärare - Said Mir Kulol, ligger inte långt från hans grav.

Mausoleet i Saint Bakhouddin Naqshbandi anses vara den centralasiatiska Mekka. Troende från olika muslimska länder kommer hit för att be om uppfyllandet av önskningar och läkning.

Komplexet innehåller också museet, som håller den sanna informationen om sufi och sufism: sufiskläder, böcker och andra utställningar.