Bloggminiatyr

Visum för utländska medborgare som vistas i Uzbekistan förlängs automatiskt till 5 maj

Visum för utländska medborgare som vistas i Uzbekistan förlängs automatiskt till 5 maj

Bloggminiatyr 2020-03-23T01:23:55-05:00

Uzbekistans myndigheter beslutade att förlänga visum till utländska medborgare i republiken fram till 5 maj, rapporterar korrespondenten Podrobno.uz med hänvisning till uppgifter från statskommittén för turism.

”Med tanke på problemen med utländska medborgare som lämnar Uzbekistan kommer deras visum automatiskt att förlängas till 5 maj i år. Motsvarande beslut togs vid ett möte i en särskild kommission för att utarbeta ett åtgärdsprogram för att förhindra inträde och spridning av koronavirus, sade utskottet.

Medborgare i länder som har rätt att resa in i landet utan visum under en viss tidsperiod, som undantag, kommer också att få lämna landet fram till 5 maj 2020.

I ovanstående fall kommer inga åtgärder att vidtas mot utländska medborgare och inga böter tas ut.

Transportministeriet organiserar tillsammans med utrikesministeriet och statskommittén för turismutveckling Uzbekistan Airways-flygningar för att återvända utländska medborgare till sina egna eller tredje länder utan extra kostnad, om de har en biljett.