Nur-Sultan yakınlarındaki Korgalzhyn Milli Parkı

Kazakistan'ın en büyük doğal rezervi

Korgalzhyn Devlet Doğa Koruma Alanı, Kazakistan haritasının merkezinde, Akmola bölgesinde (başkentin 130 km güneybatısında) yer almaktadır. Kazakistan'ın en büyük milli parkı 1968'de kuruldu ve 5431.71 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

Milli parkın ana bileşeni sulak alanlardır. Bölgede birbirine bağlı iki büyük göl vardır: tuzlu drenajsız Tengiz Gölü ve Kurgalzhyn'in akan suları. Pek çok biyolojik türün hayati aktivitesi, yakıcı sıcak ve kuru Kazak bozkırlarındaki vahalar denen bu sularla ilgilidir.

Bu göllerde onlarca çeşit balık yaşıyor. Tepeli pelikan, pembe pelikanlar ve diğerleri gibi nadir kuş türlerinin kümelerini de gözlemlemek mümkündür. Rezervdeki kuş yaşamının çeşitliliği, 300'si Kırmızı Veri Kitabında listelenen 32'den fazla türü sayar. Tabiatı, bozkır faunasının bazı kısımları ile birlikte çoğunlukla çayır ve sulak alan bitki örtüsünden oluşur. Kazakistan'da hiçbir yerde rastlanmayan 11 çeşit liken bulundu. Nadir tür yosunlar ve 60'tan fazla mantar türü, rezervin paha biçilmez zenginliğidir. Korgalzhyn rezervinde, nymphaea candida ve Shrenck'in lalesi gibi nadir parçalar da dahil olmak üzere 300'den fazla çiçek bitkisi bulundu. Parkın topraklarında yaklaşık 40 tür memeli kaydedildi; 6 gruba ayrılırlar. En çok sayıda grup kemirgenlerden oluşur. Ayrıca birkaç tür amfibi ve sürüngen vardır.Parktaki daha büyük hayvanlar arasında tilki, geyik, karaca ve vaşak vardır. Bölgeyi rezerv bölgesine dönüştürdükten sonra, yetkililer savunmasız bir doğal çevrenin korunmasına büyük katkıda bulundular.