Hoca-Gaukuşon Topluluğu, Buhara

Hoca-Gaukuşon şehrin en büyük topluluklarından biridir ve içinde cami, minare ve medrese bulunmaktadır. Geçmişte Gaukushon, Buhara'nın büyük ticaret meydanıydı. Adını bir zamanlar bu sitede bulunan mezbaha nedeniyle almıştır, çünkü "Gaukushon" "boğaların öldürülmesi" olarak çevrilmiştir.

XVI.Yüzyılda meydanda büyük medrese ve kocaman minareli cami yapılmıştır. Bu minare, boyutları itibariyle sadece Kalyan Minare'ye teslim olmuştur. Gaukuşon meydanındaki yapılar, Cuibar şeyhi Hoca Saad'ın cami ve topluluğun adına yansıyan parasıyla inşa edildi.